- Vi tenker oss personer, 25 år eller yngre, som enten jobber som mannskap på et pelagisk fartøy, driver fiske selv på pelagiske arter, eller andre personer som på annen måte jobber i pelagisk fiskeindustri, skriver laget, og fortsetter:

- Sildelaget dekker kostnader forbundet med reise og opphold i Oslo.

Søker ungdomskandidater

Styret i Sildelaget skriver at «det er utrolig viktig at vi, og også de andre organisasjonene, inviterer de unge inn for å fremme viktigheten av å følge med, engasjere seg og ikke minst kunne påvirke utviklingen i sin egen næring gjennom tillitsverv. Sildelaget ønsker å være med og bidra til å få flere yngre fiskere til å fatte interesse for, og forstå verdien av, å ta tillitsverv i Sildelaget».

- Er du eller noen du kjenner under 25 år og nysgjerrig på hvordan Sildelaget fungerer og ønsker å påvirke næringen? Bli med på årsmøtet da vel!

Frist 17. mars

- Vi anmoder med dette faglag og andre om å foreslå eventuelle kandidater de måtte kjenne til, gjerne med en kort begrunnelse. Forslag sendes til sildelaget@sildelaget.no innen 17. mars.

Styret i Sildelaget ønsker derfor å invitere ungdommer som gjester til å overvære årets årsmøte 3. og 4. mai i Oslo.

Ut over å kontakte organisasjonene i næringen vil vi også bruke Sildelagets nettside og sosiale medier til å komme i kontakt med passende kandidater.

Ser frem til å høre fra dere!

Les mer om saken her.