Nylig ble tilsynet kjent skyldig av den føderale antimonopoltjenesten (FAS) for ulovlig å ha begrenset antallet importører av norsk laks i et forsøk på å lage monopol.

Dette melder NRK. For norsk laksenæring er dette kjærkommen kritikk. De har i høst slitt med at de har følt seg tvunget til å inngå eksklusive langtidskontrakter med et av fire selskap som tilhører den Russiske Fiskeassosiasjonen.

De norske lakseprodusentene frykter å miste det russiske markedet hvis de står fram med kritikken. Derfor har ingen villet gjøre det, men mot anonymitet gir de mange opplysninger.

– Hvis ikke vårt firma inngår eksklusiv langtidskontrakt med et av de fire selskapene fiskeassosiasjonen, så vil den russiske veterinærtjenesten «finne» bakterier i fisken vår, sier en av de norske produsentene til NRK.

Flere norske lakseprodusenter har denne høsten vært ut og inn av lista over selskaper som er svartelistet og ikke får selge laks til Russland.

Nå kommer den russiske antimonopoltjenesten laksenæringa i Norge til unnsetning. I en avgjørelse fra 21. november, sier antimonopoltjenesten at den russiske veterinærtjenesten er skyldig å ha brutt bestemmelsene i loven om å beskytte konkurranse.

Nå følger det russiske landbruksdepartementet opp kritikken med et enda klarere språk. De sier rett ut at veterinærmyndighetene har samarbeidet med den ene grupperingen i et forsøk på å monopolisere den norske lakseimporten.