Målgruppen for konferansen er blant annet fiskere, redere, næringsorganisasjoner, verneombud og tillitsvalgte, melder sildesalgslaget på sine nettsider.

Dette er en nordisk konferanse med fokus på erfaringsutveksling og kunnskapsstatus om sikkerhetsarbeid i fiskeflåten. Situasjonen i de enkelte nordiske land, nasjonale strategier og forebyggende tiltak samt fokus på hva fiskerinæringen kan lære av andre risikoutsatte næringer vil bli presentert.

Konferansen er et arrangement under Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012, heter det på Sintef sine hjemmesider.

I Norden deler vi mange ekstra utfordringer i fiskeriene, i forhold til et barskt klima og tøffe rammebetingelser i form av kvotepolitikk, press på effektivisering og lønnsomhet og økende problemer med rekruttering.

Til tross for en moderne fiskeflåte skjer det fortsatt mange alvorlige ulykker i de nordiske fiskeriene.

Tema for konferansen:

• Strategier for sikkerhet i den nordiske fiskeflåten

• Eksempler på godt sikkerhetsarbeid

• Trender i sikkerhetsarbeidet • Hva kan vi lære fra andre næringer?

• Våre beste anbefalinger til det videre sikkerhetsarbeidet

Målgruppe for konferansen er fiskere, rederier, næringsorganisasjoner, verneombud og tillitsvalgte, myndigheter, forvaltning, tilsyn, FoU-institusjoner, maritime skoler og sikkerhetsopplæring.

Ingen konferanseavgift. Konferansemiddag på Radisson Blu Hotel 24.oktober for alle deltakere dekkes av våre sponsorer. Deltakere betaler egen reise og overnatting.