Det melder laget på sine nettsider.

Norges Råfisklag har omsatt for 9,2 milliarder kroner så langt i år. Det er drøyt 600 millioner kroner mer enn for et år siden på samme tid.

- Redusert omsetning av fryst råstoff i uke 29 førte totalen for uka ned mot 100 mill kroner. Men brukbart med landinger av fryst fisk sist uke som vil bli omsatt inneværende uke, både av reke og fisk, bærer bud om økt frystomsetning i uke 30. Når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff, er fremdeles torsken størst i verdi, fra et kvantum stort sett delt mellom snurrevad og trål. På seien har det vært et godt notfiske for de få båtene som har deltatt. Fløytlinefisket holder seg på godt brukbart nivå, mens vi for både kongekrabbe og taskekrabbe kan rapportere om økt aktivitet.

- Råfisklagets ukeomsetning i uke 29 ble på 101,8 mill kroner som er foreløpig tall. Ingen landinger fra utenlandske båter omsatt gjennom Norges Råfisklag i uke 29, men et par rekelandinger registrert som transitt fra estlandsk-registrerte båter. Omsetningen dreier seg dermed kun om landinger fra norske båter, fordelt med 56,0 mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 45,3 mill kroner på fryst.

- Omsetningen i uke 29 i fjor var langt høyere, nærmere bestemt 224,5 mill kroner. Av det var 48,5 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 176,0 mill kroner, hvorav 57,0 mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff og 119,0 mill kroner var fryst.

- Oppdaterte tall for uke 28 i år viser en omsetning på 184,1 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske landinger 31,3 mill kroner. Omsetningen for norske båter var dermed på 152,8 mill kroner fordelt med 62,6 mill kroner på fersk og 90,2 mill kroner på fryst råstoff.

- Totalomsetningen pr uke 29 i år er 9,25 milliarder kroner. Dette er 600 millioner kroner høyere enn til samme tid i fjor, ned fra vel 700 millioner kroner vi rapporterte om pr uke 28. For norske båter er det en øking på 400 mill kroner, mens utenlandske har en pluss på 200 mill kroner.

- Omsetningen av fryst råstoff ble halvert sammenlignet med uka før. Reduksjonen kom først og fremst på snøkrabben som var ned fra vel 25 mill kroner i uke 28 til null i uke 29, men det var også store reduksjoner for hyse og reke. Snabelueren økte imidlertid i verdi fra 3,6 til 8,1 mill kroner, og kvantumet økte fra vel 400 til 950 tonn.

Torsken var suverent størst i verdi, med 27,7 mill kroner av et kvantum på 1.180 tonn levert fryst. Herav var 1.000 tonn levert av et titalls trålere og 180 tonn fra 3 snurrevadbåter.

Nest etter torsken kom snabelueren i verdi når det gjelder omsetningen av fryst råstoff; med 8,1 mill kroner fra nevnte 950 tonn levert av 4 trålere. 240 tonn fryst hyse, verdi 3,7 mill kroner, var fordelt med 140 tonn tatt på snurrevad, 90 tonn på trål og 10 tonn på autoline. Et beskjedent kvantum fryst reke omsatt i uke 29, 75 tonn til verdi 3,2 mill kroner. Når vi ser på landingene av fryst reke i uke 29 som ikke er omsatt, var det snakk om helt andre tall, disse utgjorde hele 3.400 tonn fra 6 båter. Dette er kvanta som er landet etter avtale med kjøperne om utsatt omsetning, så her vil sluttsedlene bli utstedt på avtalt dato.