‹‹Fishing for litter›› er et tiltak mot marin forsøpling i Norge. Ordningen involverer fiskefartøy i oppsamling av marint avfall til havs, og tilbyr deltakende fartøy gratis levering av marint avfall samlet opp fra havet under ordinært fiske. Prøveordningen er finansiert og iverksatt i regi av Miljødirektoratet, mens SALT Lofoten AS (SALT) har administrert ordningen på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Båtsfjord har vært med på denne ordningen siden 2017. Her har man lagt til trette for å ta mot maritimt søppel som båtene samler opp ute i havet. Det vil si at havna har etablert et depot for avfallssekker og informasjonsmateriell for utlevering til deltagende fartøy ved forespørsel.

Ordfører i Båtsfjord Geir Knutsen er veldig glad for at kommunen hans er med på dette tiltaket.

– Det er stor oppmerksomhet rundt temaet. Som leder av Båtsfjord havn er jeg stolt over at vår havn er med på dette. Vi har vært med siden 2017, og vil nok også være med i årene som kommer, sier Knutsen i en kommentar.