Båten er en 36 fots speedsjark av typen Selfa Arctic til den nette sum av 3.7 millioner og klassifisert til bankfiske helt ut til 40 mila og rigget for juksa, line og krabbe.

- Dette er framtida

Selv om det er en kostbar investering håper skipper og reder Frank Myklebust å få mye igjen for pengene.

- Dette er framtida, sier han. - Skal man drive fiske må man tilpasse seg det moderne samfunn man lever i. Med større fart får man kortere gangtid til feltet og en mer effektiv drift. I tillegg kan man levere råstoff av høyere kvalitet. Båten har også meget god bokomfort, med oppvarmet dørk både i styrehus og lugar. Dusj og toalett og det siste innen elektronikk.

- Dette er en god arbeidsplass, sier Myklebust. Det er slike båter som må til for å få ungdom til å satse på fiske i framtida.

Rask båt

Frank og samboeren Erny hentet selv båten på verftet på Rødskjær i Harstad kommune. Turen til Mehamn gikk uten problemer.

– Båten oppførte seg eksemplarisk i sjøen, forteller Myklebust. Båten har en toppfart på 22 knop, mens marsfart ligger rundt 15 knop. Men med økt fart kommer selvfølgelig økte drivstoffutgifter. Litt synd synes han i og med at diesel er forholdsvis dyrt og det ikke finnes alternativer, som naturgass eller elektromotorer. Men det kommer i framtida, tror han og håper derimot at økte drivstoffutgifter kompenseres med mer effektiv drift. Båten er i tillegg båten utstyrt med en moderne motor med minimalt forbruk.

I egning

Myklebust er nå i gang med egning av lina og skal ut på sjøen så fort som mulig.

– Det haster med å komme i gang sier han. Båten ble to måneder forsinket så vi ligger litt etter skjema.

Nordkyn Utvikling har bidratt til finansiering av båten gjennom tilskudd.

- Fornying av fiskeflåten og økte kvoterettigheter for Gamvik kommune er et prioritert område for Nordkyn Utvikling, sier styreleder Raymond Robertsen.

- Derfor er det gledelig at vi har utøvere i kommunen som investerer i båt. Dette en viktig dag for Gamvik kommune nå som båten er på plass og kan starte fiske. Vi har også avsatt midler inneværende år for å bidra til nyinvesteringer til båt og kvotekjøp og håper på flere prosjekter, sier Robertsen.

Hjørnesteinsbedrifter

Ordfører Marius Nilsen var en av de som møtte på kai for å ta nybåten nærmere i øyesyn. Han synes det er viktig at fiskeflåten fornyes.

– Fiskeflåten er våre hjørnesteinsbedrifter og en moderne fiskeflåte vil føre til nyrekruttering til fiskeriene, mener Nilsen

Av Stein-Arild Olaussen