Fiskarlaget er representert med tre deltagere i den norske forhandlingsdelegasjonen.

- Det har versert spekulasjoner om at EU og Island skal ha gjort avtaler seg imellom. Jeg velger å forholde meg til det samarbeidet som har vært mellom Norge og EU i makrellsaken. Sammen med de to andre kyststatene Island og Færøyene har de fire partene siden i går vært samlet i London. Så langt er det ikke rapportert om avgjørende utvikling i dialogen, opplyser Reidar Nilsen.

Fra Fiskarlagets side er det første nestleder Jonny Berfjord og Kjell Ingebrigtsen, samt Audun Maråk, som kommer med innspill til avdelingsdirektør Ann-Kristin Westberg i Fiskeri- og kystdepartementet. Hun leder den norske forhandlingsdelegasjonen.