- Som kystfisker og skipper spanderer jeg champagne på hele SV stortingsgruppa og vårt øvrige mannskap på Stortinget, sa SVs fiskeripolitisk talsmann, kystfisker Johnny Ingebrigtsen.

- Inderlig glad

Ingebrigtsen er SVs gruppefører i fylkestinget, men skal i knapt ett år sitte på Stortinget, i innvalgte Kirsti Bergstøs fravær etter barnefødsel.

- Det er med inderlig glede og begeistring SV har mottatt dommen fra Høyesterett, om at staten er frifunnet og at det ikke er grunnlovsstridig å sette en tidsbegrensning på strukturerte fiskekvoter på 25 år. Fiskeressursene skal forbli fellesskapets ressurs slik det har vært i årtusener. De kan ikke privatiseres og gis som en evigvarende juridisk eksklusiv rett, som kan pantsettes og gjøres til et omsettelig verdipapir på børsen, sier Ingebrigtsen.

Han hevder dommen er en stor seier og avklaring for kysten, fiskerrekrutteringen, framtiden og en fisker eid fiskeflåte.

- Verdiskapingen i fiskeriene skal være fangst og produksjon av fiskeressurser, ikke spekulasjoner i kjøp og salg av rettigheten til dette, sier Johnny Ingebrigtsen til Kyst og Fjord.