Ifølge Dagsavisens kilder vil Sandberg sannsynligvis trekke stortingsmeldingen når regjeringen møter til Kongen i statsråd i dag.

Ble utsatt

Etter at næringskomiteens møte i går, hvor innstillingen skulle avgis, het det at behandlingen er utsatt.

– Et flertall i komiteen er enige om at vi utsetter avgivelse av innstilling i saken til tirsdag, framholdt Arbeiderpartiets saksordfører, Ingrid Heggø til NTB torsdag formiddag.

Men sannheten var at partiene ikke har klart å finne flertall for noen løsning, opplyser flere kilder til Dagsavisen.

Dermed har Frp-statsråden varslet at han trekker meldingen, får avisen opplyst.

Folkeviljen vinner

Da fiskeriministeren la fram meldingen i mars, var det flertall i stortinget for å endre på pliktsystemet. Men det var før kysten fikk sitt. Under folkemøtene Per Sandberg har deltatt på i løpet av våren, har han møtt en ensidig vrede mot forslaget.

Motstanden har vært så stor - parallelt med de politiske partiene har blitt presset fra alle kanter, at flertallet fra mars har falt. Dermed var det helt klart at meldingen ikke ville gå gjennom i Stortinget.

I stortingsmeldingen foreslo Sandberg å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene. Trålrederier med tilbudsplikt skulle kunne kjøpe seg fri for to millioner kroner per kvotefaktor, hvor pengene skulle brukes til å opprette et eget fond øremerket fiskerikommunene.

Avkortingen på 20 prosent av kvotene som i dag er tildelt deler av trålflåten, ville Sandberg fordele på kystflåten i Nord-Norge.