Tonen mellom Hammerfest kommune og Havfisk-rederiet har som kjent vært betent, til slutt med trusler om søksmål for å sørge for at selskapet skulle overholde sine leveringsplikter. Men ifølge Fiskeribladet har både leveringsmønsteret og stemningen nå snudd.

Aktiviteten ved Norway Seafoods-anlegget i Forsøl har skutt i taket, og siden nyttår har det vært 42 fast ansatte og 15 tilkallingsvikarer der. Ifølge ordfører Alf E. Jakobsen har Lerøy uttalt seg positivt om mulighetene for drift basert på dobbelfrossent råstoff, og han sier til Fiskeribaldet at kommunen nå er i dialog med Lerøy om hvordan selskapet skal oppfylle sine forpliktelser basert på industri i Hammerfest.

Hammerfest kommune eier 40 prosent av Hammerfest Industrifiske, som eier 6 trålkonsesjoner. Alf E. Jakobsen har lenge påpekt at aksjonæravtalen i dette selskapet trumfer eventuelle omlegginger av leveringsplikt gjennom lovverket.