Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Både i region Nordland og i region Nord (Troms og Finnmark) er det utvidet kontroll i vinterfisket etter torsk, og inspektører i Fiskeridirektoratet kan nå i utgangspunktet utføre kontrolloppdrag 24 timer i døgnet.

- Den nye feltavtalen lar oss sette opp kontrollteam på «landtokt» på lik linje med inspektører som er på tokt på sjøen. Intensjonen er at avtalen skal kunne benyttes gjennom hele året, og ikke kun være rettet mot torskefisket. Vi ser for oss at dette for eksempel vil være en måte å gjennomføre ressurskontroll på også rettet mot blant annet fisket etter kongekrabbe, seinotfisket, blåkveitefisket og sildefisket, sier seksjonssjef Bjørn Håvard Rønnevik i Fiskeridirektoratet region Nord.

Preventiv effekt

Avtalen innebærer at inspektørene er på jobb 12 timer per døgn og inspektørene kan disponere arbeidstiden fritt innenfor døgnet over en periode som avtales i forkant av aksjonene.

- På denne måten vil vi få en mer effektiv og uforutsigbar ressurskontroll, innenfor de rammene vi har, og vi kan på denne måten drive ressurskontroll mer i takt med aktivitetsmønsteret i næringa. Selv om vi ved større tilstedeværelse i dag ikke avdekker så mange ulovligheter, vil en mer uforutsigbar tilstedeværelse ha preventiv effekt og på den måten redusere antall uregelmessigheter, sier Rønnevik og fortsetter:

- Forslagene i NOU 2019:21 om framtidens ressurskontroll vil gjøre Fiskeridirektoratet i enda større grad i stand til å kunne avdekke ulovligheter i næringa, også i ettertid av at selve ressursuttaket og landingene har funnet sted. Arbeidstidsordninger som dette er derfor et skritt i riktig retning.

Dekker hele regionen

For tiden er det vintertorskefisket i nord som drar nytte av den nye avtalen. I region Nord vil 14 ulike kontrollgrupper arbeide med å kontrollere torskefisket i regionen. I tillegg til inspektører fra region Nord, deltar også inspektører fra Fiskeridirektoratet region Midt, region Nordland og fra Norges Råfisklag.

- Basert på risikovurderinger vil vi kunne dekke ulike områder i hele regionen – fra Senja i sørvest til Nordkyn i nordøst og videre østover. Kontrollene vi utfører framover mot påske vil i hovedsak dreie seg blant annet om merking og adskillelse av fangster, kontroll av sluttsedler og problematikk rundt omregningsfaktoren. I tillegg vil vi selvsagt se på uregistrerte, feilregistrerte og ulovlige landinger, sier Rønnevik.