Nergård i Senjahopen er ett av brukene som nå åpner for mottak av direktefanga torsk fra torsdag.

– De nye prisene er mulig å leve med, sier daglig leder Bjørn Fredriksen ved bruket til Troms Folkeblad.

Fredriksen var forhandlingene mellom råfisklaget og kjøperorganisasjonene, og at prisen falt med tre kroner medfører at Nergård åpner for mottak av torsk.

– De nye prisene har virkning fra torsdag. Da åpner vi for mottak av direktefanga torsk. Så må vi planlegge jula og andre ting på ordinært vis. Vi åpner igjen fordi vi vurderer disse prisene som akseptable uten en for stor risiko. Og vi skal selvfølgelig fortsatt ha fokus på kvalitet. Det er enda viktigere når markedene er så fulle av fisk, sier han til avisen.