Etter at Høyre-leder Erna Solberg og FrP-leder Siv Jensen la fram den 75-sider lange notatet som er et grunnlag for en felles politikk for den kommende regjeringen, stiller Fiskarlaget seg uforstående til at denne nye utgaven av Råfiskloven, skal være gjenstand for diskusjon.

- Norges Fiskarlag er svært spørrende til formulering om å modernisere Fiskesalgslagsloven. Denne loven er helt ny og modernisert. Prosessen som førte fram til loven, var grundig drøftet og behandlet, både i næringa og i det politiske Norge. Et enstemmig Storting vedtok loven i vårsesjonen 2013. Fiskarlaget legger til grunn at Fiskesalgslagsloven blir videreført uten endringer. En minner også om de utvidede oppgaver som fiskernes salgslag er tiltenkt i medhold av loven, når det gjelder ressurskontroll og kvalitetskontroll, heter det i et vedtak i landsstyret som ble avholdt i dag tirsdag.

Mer om saken i papiravisa