Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 7790 tonn snøkrabbe for fangst på norsk kontinentalsokkel i 2023. Dette innebærer en økning på 1065 tonn fra 2022, og er i tråd med råd fra Havforskningsinstituttet. Regjeringen innførte kvotefleksibilitet i fangsten fra 2022, og 673 tonn skal dermed trekkes fra totalkvoten. Det er også besluttet å avsette 62 tonn av totalkvoten til forskningsformål i 2023.

– Vi får stadig mer kunnskap om snøkrabbe. De siste fem årene har det blitt gjennomført forskningstokt og redskapsforsøk. Anbefalingene om en utvidelse av fredningsperioden og krav til bruk av nedbrytbar tråd i teinene vil bli sendt på høring tidlig i 2023, men eventuelt nye krav vil ikke være aktuelt å innføre før fra 2024, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Høring om fredningsperiode og råtnetråd

Havforskningsinstituttet har anbefalt å utvide fredningsperioden i to måneder. Fra 1. juli - 31.oktober til 1. juli - 31. desember. Dette for å beskytte krabben i perioden hvor den skifter skall og bygger opp kjøttfyllingsgraden, som igjen vil optimalisere verdien av fangstene. Havforskningsinstituttet har også anbefalt å innføre krav om bruk av nedbrytbar tråd i teinene for å hindre spøkelsesfiske ved tap av redskap som kan føre til utilsiktet dødelighet.

Kyst og Fjord presenterte i sommer flere artikler om hvordan store mengder etterlatte snøkrabbeteiner skapte problemer for reketrålerne, samtidig som de representerte et vesentlig spøkelsesfiske av både krabbe og andre arter.

Les mer om snøkrabbeflåtens omgang med teinene sine her.

Vurdering av fremtidig fangstregulering

Nærings- og fiskeridepartementet ba Fiskeridirektoratet i bestilling av 16. mai 2022 om å gjøre en helhetlig vurdering av en fremtidig regulering av fangst av snøkrabbe, med særlig vekt på regulering av deltakelsen i fangsten. Fiskeridirektoratet har gjort en grundig vurdering med hovedvekt på deltakelsen i fangsten og på lønnsomheten for de aktørene som har etablert seg i fisket.

Redskapskonflikter og miljøutfordringer er også problematisert i direktoratets vurdering, og det har særlig i årets sesong vært konflikter på fangstfeltet. I tillegg er det en stor utfordring at det settes igjen teiner, og at havet brukes til lagring av bruk som ikke er merket.

Høring om merking

– Særlig miljøutfordringene og håndtering av tapte og gjenstående teiner, som fører til spøkelsesfiske og redskapskonflikter er problemstillinger som må tas tak i nå. Departementet har derfor bedt Fiskeridirektoratet om å sende på høring et krav om merking av teiner, og at dette kan innføres i dialog med næringen. Når det gjelder fremtidig regulering av deltakelsen i fangst av snøkrabbe, så vil dette spørsmålet også bli sendt på høring tidlig i 2023, sier Skjæran.