Fylkesbindingene i torskefisket har lenge vært omstridt. Ordningen ble i sin tid innført for å forhindre at fiskebåter og fiskekvoter ikke skulle bli ført ut av fylker. Tiltaket, som dermed legger sterke begrensninger, kan imidlertid gå mot slutten. Nå tar flere Høyre-topper i Finnmark til orde for å fjerne ordningen og ber fiskeriministeren komme på banen.

Ordførerkandidat og leder i Båtsfjord Høyre, Stein Kollstrøm, sier ordningen er en trussel mot fiskerinæringen - særlig i Finnmark.

- I Finnmark mangler vi mye av kapitalen som man har i eksempelvis Nordland. Fiskere som ønsker å investere i fartøy kan derfor ikke gå i banken med samme sikkerhet som de lenger sør. Når kvotene bare kan selges i Finnmark, i stedet for hele landet, mister bankene interessen og verdiene forringes med opptil 40 prosent. Det er svært alvorlig for rekrutteringen, sier han.

Kollstrøm er jevnlig i kontakt med fiskere og sier temaet ofte er oppe til diskusjon. Han sier kyst-Høyre lenge har ønsket å endre fylkesbindingene og ber nå Finnmark Høyre og fiskeriministeren ta opp ordningen nasjonalt. Problemet ble ekstra synliggjort da en ung fisker i Alta brått måtte overta et rederi etter faren og måtte «flagge ut» til Nordland, sier han.

- I Nordland er markedet mye større og det er mer jevn verdi på kvotene. Dette er langt fra et enkelttilfelle, derfor har jeg nå bedt Finnmark Høyre og fiskeriministeren se på om vi kan fjerne hele ordningen. Dette vil være en forenkling for fiskerne og da må vi ikke komplisere det ved bare å flytte grenser, slik Arbeiderpartiet har tatt til orde for. Vi må se Norge som ett rike. Det er ordningen som er byråkratisk, konkurransevridende og stopper mulighetene for å kjøpe inn rettigheter til Finnmark. Jeg håper fiskeriministeren vil fjerne hele ordningen, sier han.

Fylkesleder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik, gir Kollstrøm og fiskerne full støtte.

- Ordningen er blitt mer en flytteplikt enn en driveplikt, slik at hvis man bare flytter ut av fylket kan man ta med seg kvoten. Slike ordninger blir mer destruktive enn konstruktive for næringen, sier Hesjevik.

Fylkeslederen er selv fisker og er svært opptatt av å forenkle hverdagen for yrkesgruppen. Samtidig peker han på engasjementet fra kysten som avgjørende for at også han ber fiskeriministeren ta grep.

- Finnmark Høyre har her jobbet med lokalpartiene på kysten, blant annet i Båtsfjord. Dette er noe fiskerne og kystsamfunnene selv har bedt om, sier han.

Hesjevik har registrert at ordningen også er tatt opp i Arbeiderpartiet. Dermed kan det være flertall på Stortinget for å gjøre noe med saken.

- Jeg ønsker Arbeiderpartiet velkommen etter og håper at deres bidrag også kan være avgjørende i denne saken, selv om vi ønsker å ta saken litt lenger enn dem, avslutter han.