redaksjonen@kystogfjord.no

Klasse 10A ved Kila skole i Harstad sanket flest stemmer på sosiale medier, og dermed kunne klassen innkassere en fin førstepremie til klassekassen. Like bak kom 8-10. trinn ved Mausund Oppvekstsenter på Frøya, og tredjeplassen ble delt mellom 1STF ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø og 8. klasse ved Myre skole i Øksnes.

Stort engasjement

- Norges Råfisklag har med konkurransen hatt som mål å nå ut til neste generasjons forvaltere av havets ressurser, nemlig ungdom. Det er anslått at rundt åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Forurensningen truer bestander av fisk, sjøpattedyr og sjøfugl over hele verden, og dermed også vår fremtid, sier prosjektleder Lisbeth Nikolaisen Drotz i Norges Råfisklag.

- Det er fantastisk å se hvilket engasjement dette vekker hos de unge. Videosnuttene viser tydelig at de er opptatt av at en holdningsendring rundt forsøpling i naturen er minst like viktig som å rydde opp søppelet når skaden allerede har skjedd, fortsetter hun.

Fra Nordmøre og nordover

Skolekonkurransen «rent havmiljø» har gått gjennom hele vinteren. Ungdom i Råfisklagets distrikt, som strekker seg fra Finnmark til Nordmøre, har kunnet delta gjennom å sende inn en videosnutt som viser elevenes personlige forhold til rent hav.

- Det har kommet mange sterke bidrag og konkurransen har vært tøff. Et rent havmiljø er svært viktig for oss i sjømatnæringen. Skal vi ha et bærekraftig fiskeri i fremtiden, så må alle ta ansvar for å hindre forsøplingen av det viktigste matfatet vårt, avslutter Drotz.

20.000 i potten

Elevene konkurrerte om en samlet premiepott på kr 20.000. Juryen valgte ut fire bidrag som gikk til en finalerunde med avstemming for publikum på sosiale medier.

Resultatene:

1. plass: 10A ved Kila skole, førstepremie på 8000 kroner. Se filmen «Hva skjer med fisken» her: https://vimeo.com/332627502

2. plass: 8-10. trinn ved Mausund Oppvekstsenter, premie på 6000 kroner. Se filmen «Rent havmiljø» her: https://vimeo.com/332547831

Delt 3. plass: Klasse 1STF på Kongsbakken videregående skole klasse, og 8. klasse ved Myre skole, premie på 3000 kroner hver. Se filmen «Håp i havet» her: https://vimeo.com/325174125og filmen «Reint hav» her: https://vimeo.com/333049391

Her kan du se alle innsendte bidrag: https://sjomattilfolket.rafisklaget.no/konkurranser/rent-havmiljoe-2019/