Norges Fiskarlag som deltok på sjøværet, rapporterer at Miljømerket MSC (Marine Stewardship Council) har studert skreifisket sammen internasjonale journalister.

- Takknemlig oppgave

Miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag hadde oppgaven å orientere om norsk fiskeriforvaltning.

-Å kunne fortelle om forvaltningen av norsk torsk er en takknemlig oppgave, og en virkelig suksesshistorie om hvordan god vitenskap og forvaltning gir lønnsomhet for fiskeriene. Journalistene var også interessert i å høre om gjenoppbyggingstiltakene for kysttorsk som har vært gjennomført i senere år, og som vi nå muligens ser de første optimistiske resultatene fra i bestandsestimatene, sier miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen.

Sjøvær med «Iversen Jr.»

Gruppen med journalister fra Sverige, Spania, Finland, Nederland og Frankrike ble tatt med ut på fiske av Børge Iversen ombord i linebåten «Iversen Jr.».

Etter landing av fisken på Ballstad, dro følget videre til anlegget som Norway Seafoods har i Stamsund for å se på produksjon av konsumentprodukter som journalistene kunne gjenkjenne fra sine hjemmemarkeder.