Fangsten av vågehval i uke 29 utgjorde 1 kval tatt i Vestfjorden. Fangsten på Spitsbergen er nå avsluttet. Ingen innmelding av fangst fra Nordsjøen. Den totale fangsten er nå komme opp i 407 kval. Mye vind på kysten gir vanskelige fangstforhold, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.