Sikkerhetskonferansen, som koster 2000 kroner for alle andre enn fiskerne, arrangeres i Tromsø 11.-12. mai. Konferanseavgiften inkluderer deltakeravgift, lunsj og middag. Målet for arrangementet er økt fokus på sikkerhet for yrkesfiskere.

- Risikoen i fiskeflåten er for høy, spesielt i enkeltmannsfartøy. Det skjer mange alvorlige ulykker som vi håper kan unngås i fremtiden, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

- Vi håper Sikker fisker blir en viktig møteplass der vi kan få gode innspill til hva som må til for at fiskere skal få en tryggere arbeidshverdag.

Konferansen blir åpnet av statssekretær Ronny Berg i Nærings- og fiskeridepartementet. Berg vil si noe om hvordan sikkerhet vektlegges ved regulering av fiskeriet. Programmet byr ellers på interessante foredrag om sikkerhetsstyring, stabilitet, redning, holdninger, kompetansekrav og arbeidsmiljø. Sjøfartsdirektoratets ansatte vil være tilgjengelige under hele konferansen for spørsmål og diskusjon.

Påmelding kan du ordne her.