Det melder Fiskebåt på sine nettsider.

Vinteren 2019 hadde ICES, det internasjonale havforskningsrådet, en metoderevisjon på makrell som førte til endret syn på størrelsen på makrellbestanden. I den forbindelse ble referansepunktene som brukes til å beregne kvoter også oppdatert. Det var derfor naturlig for EU, Norge og Færøyene å be om en ny evaluering av potensielle høstingsregler for makrell. Fiskebåt støttet en slik evaluering.

ICES har nå gjennomført evalueringen og resultatene viser at makrellbestanden kan tåle et høyere fiskepress enn hva tidligere evalueringer har vist. ICES anbefaler et fiskepress (Ftarget) mellom 0,27 og 0,30, med tiltaksgrense for gytebiomassen (Btrigger) mellom 3 og 4,5 millioner tonn. Til sammenligning, ble kvoterådet for 2020 gitt utfra et fiskepress på 0,23 og en tiltaksgrense på 2,5 millioner tonn. Gytebestanden ble estimert til å være ca 4,4 millioner tonn i 2019. Gjeldende høstingsregel som EU, Norge og Færøyene bruker til å avtale kvotene er basert på et fiskepress på 0,21 og en tiltaksgrense på 2,5 millioner tonn.

Fiskebåt forventer at de nye anbefalingene fra ICES vil danne grunnlaget for nye forhandlinger mellom kyststatene i høst og håper at dette kan skape rom for enighet mellom statene.