Karl mistet tørkeutstyr og Chrisma mistet kaia i trål-krasjen