- Næringen og mattilsynet jobber på spreng for å stanse utbruddene og få kontroll over situasjonen, sier avdelingssjef Katrine Flostrand i Mattilsynet til vg.no.

Resultateter at det ikke er en neste oppdrettsfisk igjen i hele regionen. Hele Lofoten og deler av Vesterålen er nå brakklagt. Det håper Mattilsynet skal bidra til å hindre videre smitte av det frykdete ILA-viruset. Til sammen er 38 lokaliteter rammet av utbruddet.

ILA er beslektet med influensavirus og ikke skadelig for mennesker. Sykdommen ble første gang påvist i Norge i 1984, men ILA ble på slutten av 1990-årene og begynnelsen av 2000-tallet også påvist i Canada, Skottland, Chile, Færøyene, USA og Irland. I Norge er 99 prosent av ILA-tilfellene påvist hos laks i sjøoppdrett, bare et fåtall tilfeller er påvist i ferskvann.