Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 4000 tonn snøkrabbe for fiske på norsk kontinentalsokkel i 2019, melder departementet i en pressemelding.

- Endringene i reguleringen av snøkrabbe fra 2018 videreføres. Da innførte vi blant annet en stengningsperiode av hensyn til snøkrabbens skallskifte, røktingskrav på tre uker og maksimalt antall teiner. Vi skal følge utviklingen i dette fiskeriet tett fremover i dialog med næringen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Totalkvoten for 2019 er på 4000 tonn. Den er på samme nivå som i 2018. 25 tonn settes av til forskning.

I år gjennomførte Havforskningsinstituttet for første gang et eget snøkrabbetokt.

- Snøkrabbetoktet som ble gjennomført i sommer styrker grunnlaget for vår bestandsberegning, og vi skal fortsatt jobbe for å få mer kunnskap om dette nye fiskeriet i Barentshavet, sier fiskeriministeren.