Partiet fremmet forslaget etter hendelsen på Breivikfjorden ved Sørøya, der havgående fiskefartøy og sjarkflåten fisket på de samme feltene.

– Når de store fiskebåtene, på opptil 50 meter, kommer helt inn til kysten, fører det til at det fiskes mye mer. Kapasiteten på disse båtene er jo enorm, og det fortrenger mindre fiskebåter, har SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes uttalt om forslaget ifølge NRK.

Forslaget vil trolig bli behandlet i nasjonalforsamlingen 7. mai. Nå ser det ut til at regjeringspartiene får støtte fra sin tidligere partner FrP mot SVs forslag.

– Jeg tror ikke spontane lovforslag i Stortinget uten forutgående utredning eller kvalitetssikring er til noe særlig hjelp i denne sammenheng, sier fiskeripolitisk talsperson Tom-Christer Nilsen i Høyre til statskanalen.

Venstre og KrF har allerede gitt Høyre sin støtte.

– Det vil være mer hensiktsmessig med lokale reguleringer og havdelingsregime enn et spontant lovforslag uten noen form for utredning eller kvalitetssikring i forkant, sier Frps fiskeripolitiske talsperson Bengt Rune Strifeldt til NRK.