Fangstene av hummer inne i bevaringsområdene har de siste par årene vært opp til seks ganger høyere enn de var før vernebestemmelsene ble innført. Men det kanskje viktigste er at hummeren får vokse seg stor og gammel, skriver Havforskningsinstituttet.

Bevaringsområder for hummer i Skagerrak har eksistert siden 2006 og blir fulgt opp gjennom et årlig forsøksfiske fra Havforskningsinstituttet sin stasjon i Flødevigen.

- I år så vi også svært tydelig at bevaringsområdene huser mye stor hummer. Hummer på over 30 cm dukket opp i svært mange teiner, og den største vi fikk var en diger hann på 42 cm og over 3 kg. Dette er hummer som er svært sjeldne å se utenfor bevaringsområdene, fordi et høyt fisketrykk gjør at nesten ingen individer overlever lenge nok til å bli så store. Samtidig er det mye som tyder på at stor hummer er spesielt viktige for å sikre en god foryngelse i bestanden. Det henger sammen med deres høye produksjon av hummerlarver. En stor mamma-hummer på over 35 cm kan produsere så mye som 50 tusen larver i løpet av en sesong, mens en mindre hummer på rundt minstemålet (25 cm) kun produserer 5-10 tusen egg. I tillegg vet vi at store hummer produserer mer storvokste larver, som trolig har bedre sjanser til å overleve den vanskelige første tida ute i havet der den møter mange fiender.