Hele kvoten ble fisket mellom 1. og 19. februar, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Norge eksporterte 6 000 tonn lodde til en verdi av 108 millioner kroner i februar.

Kina, Japan og Ukraina var de største markedene for lodde i februar.

- Etter flere år der verken Norge eller Island har fisket lodde er det meldt om god interesse for lodde i markedene. Gjennomsnittsprisen på eksportert lodde i februar var på 18,02 kroner, noe som er historisk høyt sett opp mot eksportert volum, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.