Fiskebåt mener Fiskarlagets relevans svekkes av bråket, og lufter ny storallianse