Eks-direktør Terje Martinussen i Norges Sjømatråd gikk til søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver da denne nektet å utbetalte sluttpakken på 1,95 millioner kroner som han hadde nedfelt i sin arbeidskontrakt.

Nord-Troms tingrett har gitt Sjømatrådet medhold. Martinussen søkte på en ledserjobb på Norges Fiskerihøgskole og fikk i slutten av november beskjed om at han var innstilt som nummer til. i at sluttpakken ble kjent ugyldig.

- Det er ikke tvilsomt at Martinussen, da han signerte avtalen med Sjømatrådet, var klar over at han hadde fått jobb som instituttleder ved NFH, heter det i dommen.

Retten mener Martinussen fortiet om denne informasjonen da han signerte avtalen med Sjømatrådet. Retten har også kommet til at Martinussen burde ha forstått at kunnskap om jobbtilbudet ville vært av vesentlig betydning for sluttvederlaget.

- Etter rettens syn måtte Martinussen, både gjennom sitt arbeide som tidligere administrerende direktør, og som den som fremhevet vanskelighetene med å få seg ny jobb som et forhandlingstema, innse betydningen av at han var tilbudt ny stilling. Det dreide seg om vesentlig informasjon, og retten finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at Martinussen var klar over at Sjømatrådet ikke ville ha inngått avtalen i den form den fikk dersom de hadde vært kjent med at han ved avtaleinngåelsen allerede var tilbudt ny jobb. Retten er ut fra en samlet vurdering av omstendighetene i saken, kommet til at det både vil stride mot lojalitetsplikten og være uredelig av Martinussen å påberope seg Sjømatrådets løfte om sluttvederlag.

Martinussen må i tillegg betale 308.452 kroner i saksomkostninger.