Foreningen Fiskeriallmenningen og Norges Kystfiskarlag har etablert en egen Kystens Tankesmie AS. Intensjonen er at smia, gjennom utredninger og diskusjoner, skal fremme kunnskaper om kystbefolkningens behov og interesse for en bærekraktig videreutvikling, skriver vol.no.

Bakgrunnen for etableringen er at tilliten til de sentrale fiskerimyndighetene til de sentrale fiskerimyndighetenes forvaltning av fiske- og produksjonsrettighetene, er kraftig svekket.

Fellsskap

– Norge har en meget god fiskerilovgivning som vektlegger at fiskeressursene tilhører det norske folk i felleskap. Staten er ikke eier, men kun forvalter av ressursene på vegne av felleskapen. Fiskerilovene legger til grunn at denne felles formuen skal forvaltes på en bærekraftig måte hvor fordelingen av fiskerettighetene skal bidra til lønnsomhet, sysselsetning og bosetning på kysten, heter det i en pressemelding.

Kystsmia ønsker å bidra til diskusjon, utredninger og kunnskapsformidling om rammebetingelser og strategier som kan sikre videreutvikling av den samlede naturressursbaserte og markedsbaserte verdiskapningen langs hele kysten, kan man også lese i pressemeldingen.

Kjente navn

Styret i Kystens Tankesmie består av Finn Nilsen (leder), Thorbjørn Trondsen, Paul Jensen, Steinar Eliassen, Arne Marin Luther, Peter Th. Ørebech (alle Tromsø) Aina Nilsen (Breivikbotn) Arnold Jensen (Sigerfjord) og Gunn Marie Fermann (Gamvik)