Kravet kommer etter at to fiskere ble bortvist av Kystvakten for å være i veien for seismikkfartøyet «Håkon Mosby». – De var i helt lovlig arbeid og høstet et område de har høstet i flere år. Men ble altså behandlet som om de var aktivister. Når fikk fiskerne yrkesforbud når ete seismikkfartøy er i nærheten, spør Yngve Larsen, som lover at siste ord ikke er sagt.

- Nå er undersøkelsene gjort, seismikkfartøyet forlatt og vi er i en annen fase. Vi er ikke jurister, men et lite lokallag i Norges Fiskarlag, og vi ser ikke hva som må bli neste skritt. Men vi lover at siste ord ikke er sagt. Vi mener fortsatt at saksbehandlinga i Kystverket har vært syltynn, og der havressursloven er satt helt til side.

Full krangel

Tildragelsene i helga endte kort sagt i full krangel, der mange, etter Yngve Larsens oppfatning, sloss om oppmerksomhet. Hvalforsker Heike Vester er bekymret for hvalene, hvalsafarileder Geir Maan mener det bare er tull, og får støtte fra havforsker Egil Ona ved Havforskningsinstituttet. Mens altså Kystvakten «ryddet vei» for seismikkskipet og ertet på seg fiskerne. – Når fikk Kystvakten en slik rolle, og hvilken hjemmel hadde de for å stenge området? Spør Yngve Larsen.