Familiebedriften fra Bø var en av mange små oppdrettere som deltok i etableringen av NRS i 1992. Opp gjennom årene har selskapet vokst og næringa strukturert seg slik at eierne har blitt færre. Men Bø-oppdretteren valgte å bli sittende i selskapet, så da Salmar tok kontroll i NRS og tilbød å kjøpe ut de andre aksjonærene satt familiebedriften på en svært verdifull aksjepost.

Budene startet på et nivå som priset selskapets aksjepost til 944 millioner kroner, men dette aksepterte ikke Egil Kristoffersen & Sønner, og salget endte til slutt på 1,1 milliarder kroner.

Les også: Tilbys 944 millioner for aksjepost

Gevinsten fra dette salget ble ifølge nettavisen ilaks.no 774,2 millioner. Den ekstraordinære inntekten føyer seg til et driftsår som daglig leder Eva Kristoffersen overfor ilaks betegner som «greit, generelt sett».

Driftsresultatet endte på 57,2 millioner kroner, en økning fra minus 1,2 millioner året før. Omsetningen økte fra 236 til 366 millioner kroner.

Finansinntektene var hele 788 millioner, mot 37 året før.

Eierne tar ikke utbytte, men legger hele gevisten inn i selskapets egenkapital, som vokser fra 1 milliard i 2020 til 1,8 milliarder i 2021.

Selskapet eies av søstrene Eva og Anna Kristoffersen med 60 og 40 prosent hver.

Daglig leder Eva Kristoffersen i Egil Kristoffersen & Sønner AS styrker egenkapitalen etter fjorårets salg av NRS-aksjer. Foto: Marius Fiskum