De siste personene som er siktet tilhørighet i Øst-Finnmark, melder politiet i en pressemelding mandag formiddag.

- Det er den videre etterforskningen som har ført til at vi nå har pågrepet ytterligere fire personer som kan være en del av fangstleddet i forbindelse med ulovlig omsetning av kongekrabbe. Pågripelsene skjedde torsdag og fredag i forrige uke, sier politioverbetjent Torstein Pettersen i Finnmark Politidistrikt.

Tollbeslag satte fart i saken

Det er nå til sammen 16 personer som er siktet i Finnmark Politidistrikt i tilknytning til saken.

14 av disse er pågrepet eller siktet i løpet av de siste to ukene, mens to av dem ble siktet tidligere i høst. Den ene av disse er sjåføren som ble stanset i tollen på Polmak med 337 kilo krabbeklør.

Dette beslaget satte ifølge politiet fart i etterforskningen av et nettverk de har fulgt over tid.

To ulike nettverk

Politiet har avdekket to ulike nettverk som er mistenkt for ulovlig fangst, distribusjon og omsetning av kongekrabbe. De siktede ser ut til å ha hatt ulike roller i nettverkene, der noen har vært mer sentrale, og andre har hatt en mindre og mer perifer rolle. Etterforskningsleder Pettersen presiserer at politiet er inne i en tidlig fase av etterforskningen og at rollene og siktelsene kan bli endret.

- Dette fortsetter å være et stort sakskompleks, med mange involverte. Det er ennå for tidlig å gå ut med detaljer om hva de siktede har forklart. Politiet fortsetter å gå gjennom og analysere beslag, samt avhøre siktede og vitner.

Overlappende

Pettersen sier begge de to nettverkene befinner seg i Øst-Finnmark, med noe geografisk overlapping.

- Geografisk har de overlappet hverandre noe, men det virker ikke som samme personer har operert i begge nettverkene, sier Pettersen.

Han vil fortsatt ikke kommentere hvorvidt noen av de siktede er registrerte yrkesfiskere.

- Vi ønsker ikke si noe om det nå, blant annet av hensyn til identifisering av personene som er involvert, og av hensyn til den pågående etterforskningen.

- Har det kommet frem om nettverket har omsatt andre typer sjømat, feks hvitfisk?

- Vi utelukker det ikke, men så langt har ikke det vært tema for oss. Vi har konsentrert oss om kongekrabbe.

Ressurskrevende

- Kan de siktede knyttes til andre typer kriminalitet?

- Vi utelukker ikke at de kan ha befatning med annen type kriminalitet, sier Pettersen, som påpeker at en slik sak i seg selv innebærer annen kriminalitet enn ulovlig fiske, ved at det omhandler en betydelig svart økonomi med hvitvasking av penger, skatteunndragelser og alt som hører med.

- Vi ser ikke bort fra at de også kan ha vært involvert i annen kriminalitet, men vi ønsker ikke å gå inn på andre typer krim nå.

- Er det krevende å avgrense en slik etterforskning når man først setter i gang?

- Det er et omfattende kompleks, og vi er et lite politidistrikt. Vi får god støtte fra Økokrim, sier Pettersen, som sier krabbesaken må prioriteres opp mot andre ressurskrevende saker i distriktet.

- Jeg ønsker ikke å si hvor store ressurser det går med, men dette er nok en av de sakene vi har mest fokus på akkurat nå.

Samtidig slår Pettersen fast at denne typen kriminalitet er noe man fra sentralt hold har fått klare føringer for å bruke ressurser på.

- Dette er en av mange kriminalitetstyper politiet skal prioritere. Vi snakker her om organisert, alvorlig kriminalitet. Men vi lar det ikke gå på bekostning av sedelighet, vold og andre typer høyere prioritert krim.

- Føler du at dere har oversikt over sakskomplekset nå, eller kan vi forvente flere pågripelser?

- Vi føler at vi har oversikt, men vi utelukker absolutt ingenting. Det er fortsatt et stort sakskompleks med mange involverte. Vi ser heller ikke bort fra at roller og statuser til de involverte blir endret.

Dette er de siktede:

NETTVERK 1:

1. Mann, 40-årene, Øst Finnmark, siktet for betydelig ulovlig fangst av kongekrabbe, ulovlig omsetning. Varetektsfengslet i 4 uker

 1. Kvinne, Øst-Finnmark, siktet for heleri av utbytte

 2. Ung mann, Øst-Finnmark siktet for medvirkning til ulovlig fangst av kongekrabbe og omsetning

 3. Mann, 60-årene Øst-Finnmark siktet for medvirkning til ulovlig fangst av kongekrabbe og omsetning

 4. Mann, 50-årene, Øst-Finnmark, siktet for medvirkning av ulovlig fangst av kongekrabbe, ulovlig omsetning og grovt heleri. Varetektsfengslet i 4 uker

 5. Mann, 50-årene, Øst-Finnmark, siktet for medvirkning av ulovlig fangst av kongekrabbe og ulovlig omsetning.

 6. Mann, 40-årene, Øst-Finnmark, siktet for omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe

 7. Mann, 50-årene, Øst-Finnmark, siktet for omsetning og transport av ulovlig fisket kongekrabbe, varetektsfengslet i 4 uker

 8. Mann, 50-årene, Øst-Finnmark, siktet for omsetning og transport av ulovlig fangstet kongekrabbe.

NETTVERK 2

 1. Mann, 40-årene, sentral rolle, Rogaland, siktet for omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe

 2. Mann, 50-årene, sentral rolle. Øst-Finnmark, siktet for omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe

 3. Mann, 30-årene, Øst-Finnmark, siktet for ulovlig fangst av kongekrabbe og omsetning

 4. Mann, 30-årene, Øst-Finnmark. siktet for ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe

 5. Mann, 40-årene, Nordland. Siktet for medvirkning til omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe

 6. Mann, 50 årene, Øst-Finnmark, siktet for ulovlig fangst av kongekrabbe

 7. Mann, 60- årene, Øst-Finnmark, siktet for ulovlig fangst av kongekrabbe

I tillegg til de som er nevnt i Finnmark-politiets oversikt, har også Økokrim gått til pågripelser sørpå. Økokrim har ikke villet si hvor mange personer de har pågrepet i disse aksjonene.