Forskningsrådets innovasjonspris for 2014 går nemlig til Tromsø-bedriften Polybait A/S som har utviklet et kunstig agn som kan benyttes både av den tradisjonelle lineflåten, så vel som fritids- og teinefiskere. Det kunstige agnet kan erstatte bruk av fisk som agn og vil bidra til å gjøre fiskerinæringen mer bærekraftig, melder NTB.

Tre typer luktestoffer

I samarbeid med blant annet forskningsinstitusjonene Nofima og Sintef, har den lille bedriften utviklet et kunstig agn fremstilt av restavfall fra fiskeforedlingsindustrien. Agnet består av luktestoffer i form av aminosyrer og et biologisk nedbrytbart bindemiddel. Gjennom atferdsstudier har bedriften funnet frem til tre typer luktestoff som tiltrekker seg ulike fiskearter på flere hundremeters avstand. Vil du fiske torsk, bruker du agnet som er beregnet på torsk og som tiltrekker seg torsk. Vil du ha kveite, ørret, laks eller røye, bruker du et annet agn.

Innovasjonen er det første vitenskapelig dokumenterte sportsfiskeagnet på verdensmarkedet. Agn til teinefiske er også kommersialisert. Nå har bedriften ambisjoner om å nå internasjonale markeder også for næringsaktører som driver profesjonelt linefiske.

Erstatter matfisk med kunstig agn

Det kunstige agnet erstatter bruken av matfisk som agn. Det kunstige agnet løser seg opp etter hvert, og dermed kan man unngå såkalt "spøkelsesfiske" som skjer når liner sliter seg og blir liggende i sjøen med agn på og fange fisk. I tillegg vil det nye agnet føre til at man kan fiske etter den fisken man vil. Innovasjonen fra Polybait vil ha samfunnsøkonomisk og miljømessig gevinst i et bærekraftperspektiv. Bedriften har fått støtte fra Forskningsrådet gjennom virkemidlene Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), Skatte FUNN og Regionale forskningsfond.

- Årets vinner av Innovasjonsprisen er en liten og ung bedrift med en spenstig forretningsplan. Forskningsrådet er imponert over en drivende gründer som samarbeider med norske forskningsmiljøer for å nå sine mål, heter det i juryens begrunnelse.

Forskningsrådets innovasjonspris deles ut en gang i året. Prisen er på 500 000 kroner.