– Petroleumsnæringen ønsker å bidra til bedre samarbeid på havet med sikte på å unngå konflikter, sier administrerende direktør Gro Brækken i Oljeindustriens Landsforening til Avisenes Nyhetsbyrå.

Oljeindustrien, Norges Fiskarlag, Fiskebåtredernes Forfund, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening pluss fagforbundet Industri Energi står bak topplederforumet «Ett hav» som torsdag møtes for første gang.

– Det overordnede målet er bedre samarbeid, for dermed å legge til rette for videre verdiskaping fra to av landets desidert viktigste næringer, sier styreleder Leiv Grønnevet i «Ett hav». Han er tidligere leder i Fiskebåtredernes forbund..

Styrelederen mener det blir viktig å etablere en felles virkelighetsforståelse. Bedre koordinering og samarbeid knyttet til innsamling av seismikk er allerede utpekt som et tema for forumet.

– Det er bare å erkjenne at det tidvis oppstår konflikter mellom fiskeri og seismikkinnsamling, sier Gro Brækken.

Næringene ser store muligheter for å samarbeide om oljevernberedskap.

– Jeg har tro på at «Ett hav» blir et forum som bidrar positivt til økt dialog og forståelse mellom to av Norges viktigste næringer, sier leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag.

– En hovedutfordring er å øke kunnskapen innad i begge næringer om hverandres virksomhet og behov. Dialog og kontakt er nøkkelord i så måte, sier Nilsen til Avisenes Nyhetsbyrå.