– Det er ikke å legge skjul på at det har vært et veldig greit fiskeri så langt i år, med god tilgjengelighet på fisken, og priser på vei oppover. Fortsatt er jo prisnivået langt unna prisene i 2008, men årets fiske har vært godt, slår han fast overfor Avisa Nordland.

Nødvendig fornying

– De magre årene har ført til at det vil ta tid å konsolidere virksomheten for mange, og i en flåte der gjennomsnittsalderen er 26 år er det ikke tvil om at det er nødvendig å foreta investeringer for å få dette tallet ned, sier han.

Årets lofotfiske har rundet 500 millioner kroner i førstehåndsverdi med god margin, og det er 150 millioner kroner mer enn hva tilfellet var i fjor. I tillegg er torskekvotene større i år enn hva de har vært tidligere år. Dette er to faktorer som gjør at fiskerne kan bokføre større verdier enn det som har vært vanlig de siste årene.

– Det har vært noen magre år i det siste, men nå ser vi lysning og det er stigende optimisme i næringen, mener Jonassen, som likevel velger å holde litt igjen på jubelen.

Norges Fiskarlag har krevd at Fiskeridepartementet må åpne for bifangstfiske allerede 26. april, i stedet for 1. september.

– Det har vi ikke fått svar på, men det er et helt nødvendig krav, sier Jonassen.

Rekordstor bestand

Det eventyrlige fisket mange har opplevd er ikke tilfeldig. For øyeblikket svever det hundre tusen milliarder torskeegg i et belte langs kysten, viser eggtellingene fra Havforskningsinstituttets årlige skreitokt.

Siste gang det ble målt svært høye konsentrasjoner av torskeegg og larver i Lofoten og Vesterålen var i 1992, men heller ikke de tallene er i nærheten av dagens rekordmåling.

Rekordmålingen ble gjort på Henningsværstraumen, der det ble talt 15 872 torskeegg per kvadratmeter sjøoverflate. Aldri tidligere er det registrert så store eggkonsentrasjoner.

Det gjenstår å se om eggene resulterer i en ny superårsklasse med torsk.