Konklusjoner fra forsøk utført ved Fjord Forsk i Sogndal viser at dyrking av blåskjell rundt laksemerdene kan bidra til å holde lusetallet nede. Kanskje dette er noe for de grønne konsesjonene, spør fjordforsker Peter Hovgaard i følge kyst.no.

I to forsøk han har kjørt i kar på land, har han sett at selv noen få skjell kan rense vannmassene i karet for lakseluslarver (både nauplier og copepoditter) på kort tid.

- Jeg ble overrasket over hvor gode luselarvespisere blåskjellene var. Selv copepoditter på opp til0,8 mmble spist.

Hovgaard fant store mengder i magesekken på skjellene da han undersøkte.

- Og best av alt, vi så også at larvene ikke kom seg ut igjen av magen, sier han i følge nettstedet.

Grønne konsesjoner

Nå ser han potensialet i å la skjell rense for luselarver gjennom regjeringenes forslag til nye grønne konsesjoner.

- Kanskje kan det å henge skjell rundt merden være en måte å gjøre konsesjonene grønne på, spør han ifølge kyst.no.