- Norge er i omstilling. Det er viktig å få gjennomført de reformer som regjeringen har satt i gang. Mulighetene innen fiskeri og havbruk er enorme, vekstvisjoner som deles av både av regjering og Storting. Nå styrker vi det fiskeripolitiske laget med en ekstra statssekretær for å få enda mer trykk på dette arbeidet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Angelvik er fra Hitra kommune i Sør-Trøndelag, og har god kjennskap til oppdrettsnæringen. Han har vært politisk rådgiver for fiskeriminister Per Sandberg siden 16. desember 2015.