Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Fartøy under 15 meter som har kvote på kongekrabbe er pålagt å rapportere via kystfiskeappen eller annet godkjent elektronisk system, men Fiskeridirektoratet har registrert at mange ikke følger denne regelen.

– Forskriften om elektronisk rapportering slår fast at fartøy med kvote på kongekrabbe skal rapportere elektronisk. Vi vil derfor gå ut med en klar melding om at kravet om elektronisk fangstrapportering gjelder også fangst av andre arter, i tillegg til kongekrabbe, sier seksjonssjef Bjørn-Håvard Rønnevik i Fiskeridirektoratet region Nord.

Vil vurdere sterkere reaksjoner

De fleste av de mindre fartøyene under 15 meter bruker kystfiskeappen når de rapporterer og er vel kjent med hvordan den skal brukes.

– Dersom ikke veiledning om kravet til rapportering fører til at flere fartøy sender melding slik de er pålagt, vil vi stramme til og vurdere sterkere reaksjoner, sier Rønnevik.