- Etter dagens drøftinger mellom industrien og Råfisklaget ble det enighet om prisoppgang på kongekrabbe. Partene ble enige om å oppjustere minsteprisene med henholdsvis 14 prosent for krabbe over 3,2 kg og 16 prosent opp for mellomstørrelsen under 3,2 kg, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Mer informasjon og ny prisliste kommer de nærmeste dagene, heter det videre.