To av Norges viktigste næringer har vært i konfrontasjon med hverandre allerede flere ganger. De seneste tilfellene har det dreiet seg om seismikkskyting. Nå skal begge parter forsøke å få ned spenningsnivået.

Derfor har Norsk sjømatnæring og petroleumsnæringen blitt enige om å etablere topplederforumet «Ett hav» for å bidra til et lavere konfliktnivå og økt verdiskaping for begge næringene.

«Ett hav» er et forum hvor toppledere fra norsk sjømatnæring og petroleumsnæring skal møtes for dialog. Forumet administreres av et sekretariat med representanter fra Norges Fiskarlag og Oljeindustriens Landsforening (OLF).

Forumet skal ledes av Leiv Grønnevet, som har lang næringslivserfaring og god kunnskap om de to næringene.

Virksomheten i «Ett hav» skal finansieres gjennom bidrag fra begge næringene. Dette melder begge organisasjonene på sine nettsider.

Deltakerne i topplederforumet kommer fra Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Fiskebåtredernes Forbund, LO-sekretariatet, IndustriEnergi, Oljeindustriens Landsforening og selskap i petroleumsnæringen.

Første møte i topplederforumet «Ett hav» arrangeres i februar 2012.