- Frustrerende, at departementet legger ut et slikt vedtak bare dager før fisket skal starte. Dette er ikke bra på noen måte, sier assisterende direktør i Norges Fiskarlag, Jan Birger Jørgensen.

Laget var fredag i kontakt med både fiskeriministeren og fiskeridirektøren, men venter ikke noe svar før over helga. Målet er å få modifisert vedtaket, slik departementet la det fram lille julaften. Vedtaket ser du her.

- Vi har jo fått høringsutkastet og har avgitt uttalelse. Men vi var helt uforberedt på at dette skulle komme nå. Vi har medlemmer som har planlagt året, og som nå må forandre på alt. Begrunnelsen er tynn, her er ingen konflikt mellom flåtegrupper som tilsier et slikt vedtak. Vi savner også en utredning av konsekvensene for nordnorsk fiskeindustri, som mister noe av råstoffgrunnlaget som følge av dette vedtaket.

- Vi har slåss om dette de siste par årene, og trodde vi var kommet fram til en slags ro. Nå må vi i gang på nytt.