Uken på loddefiske i nord ble den beste kvantumsmessig i vinter med 49.400 tonn. Av dette har ringnot bidratt med 30.100 t. Kyst, som hadde utseilingsfrist mandag kveld og fikk refordeling av kvoten fra 270 t til 445 t, har fisket 16.000 t. Og fra trålerne har vi kun hatt 3.300 t, der hele 2,300 t er fisket med not fra 2 båter, melder sildesalgslaget på sine nettsider.

Fisket har gjennom uken foregått fra nord av Slettnes i øst, til Malangsgrunnen i vest. Som tidligere i vinter er størrelsen på lodda relativ liten. I tillegg har rognmodningen vert høy for å være så tidlig i mars. Dette har gjort at enkelte fangster ikke ble solgt eller ble avvist til konsum. Med mange fangster til mel/olje så hadde vi ikke kapasitet til å ta unna på fabrikken i Bodø, og en måtte ta inn føringsbåt for frakting sørover.

Av ukens kvantum er 22.000 t omsatt til oppmaling til priser fra minstepris på vel 1,- til kr 1,79 for store fangster med utbud helt til Danmark.

Til konsum gikk fangstene i starten til priser på, eller like over minstepris på kr 1,80. I helgen har fisket vert hemmet av været og vi har hatt beskjedne dagskvantum. Dette har gitt et løft i prisnivået med kr 1,95- 2,06 i auksjonene.

Det gjenstår nå 58.300 t av årets kvote på 221.000 t. Av dette har ringnot 24.000 igjen, kyst har 9.000 og på trål står det 22.600 til rest. Dette er over 80 prosent av den tildelte kvoten. Trålerne har hatt problem med å få lodde da den har stått spredd og høyt i sjøen, i tillegg har de begrensinger grunnet sperrede områder.

Dersom det ikke kommer noen nye innsig med mindre modnet lodde vil en framover kun ha mulighet for konsumleveringer til rognpressing. Det er få anlegg med presseutstyr, og selv med større etterspørsel fra rognmarkedet vil det være begrenset kvantumsbehov til denne anvendelse.