Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag har besluttet å øke rammen til nevnte ordning, jfr rundskriv nr 12/2012, med kr 200.000,-. Ordinært bevilget beløp er beregnet brukt opp, men ordningen kan dermed videreføres inntil videre, nå innenfor en ramme på totalt kr 700.000,-.

Fra mandag 2. juli justeres satsen for føring innen en og samme prissone eller til steder innen nærmeste prissone fra 150 øre til 100 øre. Dette for å strekke bevilget ekstrabeløp lengst mulig.

- Vi gjør oppmerksom på at ordningen kan bli stoppet på kort varsel dersom midlene ikke strekker til, heter det på råfisklagets nettsider.