Det melder Fiskeri- og Sjømatdepartementet.

Færøyske fartøy skal kunne fiske inntil 83.524 tonn i norske farvann, noe som tilsvarer 50 prosent av Færøyenes nasjonale makrellkvote. I tidligere år har Færøyene kunnet fiske 35 prosent av den nasjonale kvoten sin i norske farvann.

– Et nytt og viktig element er at Færøyske styresmakter opphever deler av landingsplikten for færøyske fartøy, slik at all makrell som blir fisket i norske farvann også kan landes i Norge, uttaler fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Norske fartøy skal kunne fiske inntil 83.524 tonn av den norske makrellkvoten i farvann under færøysk jurisdiksjon.