Kystverket jobber fremtidsrettet med bruk av ny teknologi og smartere løsninger. Slik sørger vi for stadig bedre og mer effektive tjenester for en trygg og rein kyst, skriver Slotsvik i en lengre kronikk, hvor hun gjør rede for den teknologiske utviklinga:

Robuste strømløsninger, barrierer mot ulykker, mer sensorteknikk, mindre skjemavelde, raskere saksbehandling, informasjonssamling i en «digitaliseringssky» og sanntidsdialog mellom sjømerke og skip er noen av stikkordene - samt reserveløsninger når alt annet svikter.

- Forventninger til sikkerhet øker. Det som var godt nok i går endres. Fartøy og trafikk endrer seg, men også hvilket sikkerhetsnivå samfunnet aksepterer, skriver hun.