Røktet ikke garna: saka så spesiell at den må opp på nytt