– Det er viktig at skipstrafikken og fiskeflåten kan ferdes trygt og effektivt langs kysten. Kysten vår er værutsatt, og når det i tillegg blir ekstraordinære forhold slik som i vinter, er det helt nødvendig å bevilge mer midler for å sørge for god sikkerhet og framkomst, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Dette ble kjent etter at revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram.

Uværet «Ingunn», som traff Norge i slutten av januar, forårsaka skader både på navigasjonsinnretninger og fyrbygninger. Det er viktig å utbedre disse skadene raskt, både av hensyn til sjøsikkerheten og for at tilstanden på bygningene ikke blir ytterligere forringet.

– Det har vært uvanlig stort behov for isbryting i vinter, og forholda var langt mer krevende enn det vi har vært vant med de siste to årene. Som en illustrasjon på forholdene var behovet for å bryte is i Drammensfjorden og i Oslofjorden tre gonger så stort som normalt, sier Næss.