Fiskerinæringa i nordfylket har i flere år slitt med at åpningstidene ved Bjørnfjell tollsted ikke er tilpasset eksporten av fersk fisk ut av regionen. Dagens åpningstider har vært uendret fra 1988 og gjenspeiler på langt nær fiskeri – og transportnæringa sine behov, heter det på Nordland Fylkeskommunes nettsider.

Tirsdag besøkte fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen, fiskebruket Gunnar Klo på Myre for å snakke med næringslivets om deres krav til lengre åpningstider ved Bjørnfjell tollsted.

Flere involverte

Saken startet i februar 2011 og har vært tatt opp av regionrådene i Lofoten og Vesterålen, av fylkestinget i Nordland og i Stortinget. Nordkalottrådet har også vist interesse for saken. I tillegg har det i fylkeskommunal regi vært holdt møter mellom tollmyndigheter, og representanter for næringa. Så langt har arbeidet vært resultatløst.

- Dette kan vi ikke akseptere. Dette er en viktig sak. Det handler om å sikre arbeidsplasser og næringsvirksomhet i nordfylket, sier fylkesråden.

Tilpasset næringslivets behov

- Eksporttallene for fersk fisk har økt formidabelt de siste årene. På det europeiske markedet er de nord-norske råvarene populære, og da spesielt den ferske fisken som går med såkalt thermotransport, forteller fylkesråden.

Finansdepartementet sier i et brev til fylkeskommunen at åpningstidene i størst mulig grad skal være tilpasset næringslivet i området.

- Næringsaktørene opplever ikke at det skjer i dag. Ingen ting har det så travelt som en død torsk. Fisken som landes må ut på markedet så fort som mulig. Det er knapphet på tid og da er det er uholdbart at fisken blir en dag forsinket til kundene i Europa. I verste fall kan den forlengede transporten bidra til at kunden ikke vil motta varen, sier næringsråden.

- Det er helt klart at fylkesrådet vil forsette å jobbe med saken, avslutter Knutsen på nettsiden til Nordland fylkeskommune.