Hver dag spises det rundt 40 millioner laksemåltider verden rundt, og av disse er det norsk laks på tallerkenen i om lag 21 millioner av måltidene, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider. Det gjør Norge til verdens største produsent av atlantisk laks, med en produksjon på 1,5 millioner tonn i 2022, målt i rundvekt.

I en ny analyse har Norges sjømatråd undersøkt vareflyten til den atlantiske laksen.

- I mange land ser vi at laksekonsumet fortsatt er lavt, og analysen viser tydelig at det er stort potensial for vekst i flere av landene, sier lakseanalytiker i Sjømatrådet Paul T. Aandahl.

Eksport og konsum

Eksporttallene viser hvor mye laks som sendes til ulike land, men tallene sier ikke nødvendigvis så mye om hvor mye laks folk spiser i hvert enkelte land.

Det fordi flere land, som for eksempel Polen, er såkalte bearbeidingsland der laksen blir videreforedlet til røykt laks, fileter og ferdigretter før den sendes videre til andre land. Med andre ord spiser polakkene på langt nær så mye laks som de importerer.

For å få et estimat på laksekonsumet har Sjømatrådet derfor sett på handelsstatistikk som både viser mengde laks importert, mengde laks eksportert og eventuelt landets egenproduksjon av laks.

Analysebyrået Kontali har bidratt med estimater på landenes egenproduksjon. For konsumet i Norge er tall fra Flesland markedsinformasjoner benyttet. De viser omsetningstall fra norske grossister og leverandører.

Tyskerne spiser mest norsk laks

I fjor var det tyskerne som sto øverst på listen over land i verden som spiser aller mest laks fra Norge, med totalt 165 000 tonn. Neste på listen var Frankrike (142 000 tonn), USA (138 000 tonn), Italia (135 000 tonn) og Spania (105 000 tonn).

- I 2021 økte andelen norsk laks i Tyskland fra 87% til 91%, noe som gjorde at landet passerte Frankrike og ble Norges største konsumland for laks, forteller sjømatutsending i Tyskland, Kristin Pettersen.

Sushibølgen har inntatt Thailand. Det har bidratt til en kraftig vekst i laksekonsumet. FOTO: SJØMATRÅDET

Dersom man ser på all laks, ikke bare norsk laks, var det amerikanerne som totalt sett konsumerte aller mest laks i hele verden i fjor, med nesten 641 000 tonn. Kanskje ikke så overraskende i et land med et innbyggertall på over 340 millioner mennesker.

Videre på listetoppen kommer franskmenn, briter, tyskere, italienere og spanjoler. Alle tallene i analysen er omregnet til rundvekt, det vil si hel usløyd laks.

Disse spiser mest per person

Deler man mengden laks på antall mennesker i et land, får man et bilde av hvor mye laks som i gjennomsnitt spises per person hvert år.

Her blir amerikanerne slått kraftig av skandinaver.

For mens amerikanerne spiser ca. 1,9 kilo laks per person i året, så troner nordmenn og svensker på verdenstoppen med rundt 5,7 kilo.

Deretter kommer finnene med et snitt på 4,5 kilo per person, og Danmark og Israel med 4,4 kilo.

Analysen viser også at estlenderne spiser svært mye laks – hele 7,1 kilo. Men tallene er usikre, forklarer Paul T. Aandahl.

- Estland har kun 1,3 millioner innbyggere, i tillegg til at de bearbeider og eksporterer store mengder laks. Da blir beregningene såpass omtrentlige at vi ikke kan stole helt på resultatet.

Her øker laksekonsumet mest

Sjømatrådet har også sett på hvor i verden det generelle laksekonsumet øker aller mest, målt i prosent. I årene mellom 2016 og 2022 troner Thailand helt på toppen med en gjennomsnittlig årlig vekst på 8%.

Etter Thailand kommer USA, Italia, Spania, Kina, Canada, Sør-Korea og Israel som alle har hatt en konsumøking på 7% i den samme perioden.

Det bør nevnes at flere land, deriblant Indonesia, Estland, Ukraina, Saudi-Arabia og Kasakhstan, alle har hatt en enda større konsumvekst enn de nevnte laksemarkedene.

Her er imidlertid det totale laksekonsumet i utgangspunktet på et såpass lavt nivå at små endringer i volum medfører store utfall på prosenttallet.

Her øker konsumet av norsk laks mest

Ser man på økning i konsumet av kun norsk laks blir rekkefølgen på listen ganske lik som over.

Det er USA og Thailand som troner i toppen med en gjennomsnittlig årlig vekst på 12,40% i perioden mellom 2016 og 2022. Dernest kommer Sør-Korea og Israel med henholdsvis 9,80% og 8,60%

Også her bør det nevnes at enkelte land med et i utgangspunktet lavt laksekonsum har en langt større prosentvis økning. I tillegg var det en vekst på over 72% i Kina grunnet opphevelse av sanksjonene mot norske varer.

Ser man på vekst i volum fremfor prosent fra 2016 til 2022, blir rekkefølgen en litt annen:

1.USA – nærmere 70 000 tonn

2.Italia- ca. 47 000 tonn

3.Spania og Tyskland- rundt 35 000 tonn