Norske fiskere kan ikke klage over ressurstilgangen i havet. De fleste fiskebestandene i havet er på et historisk høyt nivå. En av disse bestandene er torsken. Vi må tilbake til etterkrigsårene for å finne en større bestand av nordøstarktisk torsk enn nå.

– Vi spør om det er for mye torsk i havet. Den store torskebestanden spiser mye annen fisk som kunne vært til nytte til andre formål. Bestanden av torsk spiser også 220.000 tonn torsk, sier lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen til Norges Telegrambyrå.

For fem år siden anbefalte havforskerne en kvote på 309.000 tonn. Kvoterådet for neste år lyder på 751.000 tonn, en økning på 143 prosent.

Ressursforvaltning

Diskusjonen om det er for mye torsk i havet kommer opp på Fiskarlagets landsmøte i Trondheim denne uken. Torsdag skal Nilsen debattere bærekraftig ressursforvaltning og ansvarlig fiske med forskningsdirektør Ole Arvid Misund i Havforskningsinstituttet og departementsråd Jørn Krog i Fiskeri- og kystdepartementet.

Ifølge fiskerlagslederen er fiskerne åpne for å fiske ned torskebestanden noe for å gi rom til andre arter.

Verdens beste?

Landsmøtet åpner onsdag. Da er fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) invitert til diskusjon om fiskeflåtens rolle i den offisielle målsettingen om at Norge skal bli «verdens beste sjømatnasjon».

– Vi er helt enig i denne målsettingen, men føler at fiskerleddet ofte blir glemt. Når man snakker om verdens beste sjømatnasjon er det ofte oppdrettsnæringa og fiskerinæringa fra kaikanten og videre som debatteres, sier Nilsen.

Han understreker at de aktive fiskerne både har spilt og spiller en avgjørende rolle for oppdrettssuksessen.

– Hvem er det som skaffer fôr til oppdrettstorsken, spør fiskerlagslederen.

Utfordrer

Lisbeth Berg-Hansen må også belage seg på å bli utfordret på hvordan hun mener fiskeflåten skal utvikle seg. Til tross for de gode tidene skjer det både en foreldelse og forgubbing i deler av fiskeflåten. I kystfiskeflåten er de fleste fartøyene over 20 år gamle.

– Vi vil gjerne utfordre ministeren til å gjøre rede for hvilke rammevilkår hun mener er nødvendige for en fortsatt lønnsom og sterk næring, sier Reidar Nilsen til Norsk Telegrambyrå.